Algemene voorwaarden


Laatst bijgewerkt op 21-01-2019


Safe Haven behoud het recht om de algemene voorwaarden ten alle tijden en zonder instemming van de klant te veranderen. 

Verantwoording

Safe haven doet zijn uiterste best de wandeling veilig en comfortabel zowel voor hond als voor derden te laten verlopen.

Safe haven haalt de hond op de afgesproken plaats en tijd op, hier kan een speling van max. 25 min. In zitten.
Safe haven brengt de hond op de afgesproken plaats en tijd terug, hier kan een speling van max. 25 min. In zitten.
Safe Haven behandelt de hond uiterst vriendelijk en maakt geen gebruik van hardhandige methodes.
Safe Haven is verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste uitlaatplaats voor de hond.
Safe Haven is op het moment van de wandeling de verantwoordelijke over de hond.
Safe Haven mag zelfstandig handelen wanneer de hond in gevaar is zonder go van de eigenaar(denk aan dierenarts bellen of riem doorknippen oid.)
Safe Haven zal bij ongelukken eerst de eigenaar 1x maal proberen te bereiken. Daarna wordt er direct gebeld met de dierenarts. De kosten zijn voor de eigenaar. Safe Haven zal dit ten alle tijden proberen te voorkomen.
Safe Haven laat de hond tijdens de wandeling aan de (flexi) lijn. Als de hond goed onder appel staat, mag hij los.
Safe Haven wil, wanneer nodig en goed aangeleerd, in overleg met de eigenaar een muilkorf gebruiken.
Safe Haven heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Enkel bij grove nalatigheid van Safe Haven is daar aanspraak op te maken. 
De klant is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering (buitenshuis) te hebben. In 99% van de gevallen is het de eigenaar die zijn/haar verzekering moet aanspreken.
Schade aan eigendommen van Safe Haven aangebracht door een hond dienen te worden vergoed door de eigenaar.
Safe Haven heeft kopieën van de paspoorten bij zich van de honden waarmee wordt gewandeld of die in de opvang verblijven. Wanneer de hond geen gebruik meer maakt van de uitlaatservice of opvang worden deze vernietigd. 

 

Garantie termijn
Safe Haven doet haar uiterste best om de hond goed en veilig te begeleiden tijdens de wandeling. Echter, we hebben te maken met dieren, er kan altijd onverhoopt iets opdoen. De cliënt heeft daarom, na de wandeling 24 uur binnen aanspraak te maken op Safe Haven. 

Schade door de hond toegebracht aan: mijzelf, de auto of derden kan niet worden verhaald op Safe Haven maar wordt verhaald op de klant.

 

Afmeldingen
Safe Haven heeft het recht om de wandeling of verzorging per direct te stoppen als men spreekt van een onveilige situatie. Dit is te beoordelen door Safe Haven. Safe Haven stelt de eigenaar hiervan op de hoogte. De eigenaar krijgt de betaalde kosten niet terug.
Safe Haven mag tot 12uur van tevoren de wandeling afzeggen. Denk aan ziekte van de uitlaatster, kinderen of ziekte van de oppas.
De klant mag tot 24uur van tevoren de uitlaatservice kosteloos annuleren.
Wanneer de klant binnen 24uur voor de gemaakte afspraak annuleert wordt het volle bedrag in rekening gebracht.
Afzegging van de opvang dienen, buitenom vakanties, 48uur van te voren gemeld te worden.
Afzegging van de opvang, welke binnen de vakantieperiodes valt, dienen minimaal 7 dagen van te voren gemeld te worden. 

 

Wandeluitrusting
S
afe Haven maakt gebruik van flexilijnen, lange lijnen of 1.50m lijnen. Wanneer de hond graag riemen doorbijt wordt gebruik gemaakt van een ijzeren ketting.
Safe Haven gebruikt als anti trektuig enkel de ulead. Een tuig vastgemaakt voorop de borst wat de hond tijdens het trekken een onaangenaam gevoel geeft.
Safe Haven wandelt niet met prikkelbanden, stroombanden, slipketting van staal of touw. Ook maakt Safe Haven geen gebruik van de zgn. ‘gentle leader’. Dit omdat Safe Haven hier geen ervaring mee heeft en verkeerd gebruik wil voorkomen.
Safe Haven wandelt wel met goed passende halsbanden, uleads, K9 tuigen en hurta tuigen. De tuigen dienen allemaal van degelijke kwaliteit te zijn en goed passend te zijn.

Honden

 Safe Haven neemt enkel gecastreerde reuen aan in de opvang.

Safe Haven wandelt met teven, gecastreerd of ongecastreerd, loops of niet.
Safe Haven stelt tijdens de wandeling geen eisen aan de entingen, ontwormingen of dergelijke dierartspraktijken.

Wanneer u gebruik maakt van de Safe Haven opvang dient de hond wel gevaccineerd of getiterd te zijn. Ontworming is geen vereiste. Een mestonderzoek mag altijd.

Safe Haven neemt in de oppas geen duidelijke zieke dieren aan.
Safe Haven kan in de opvang helaas geen loopse teven aannemen. 
Wanneer een dier ziek is, houdt Safe Haven de wandeling zo kort mogelijk. Dit wordt doorberekend in het tarief.

Wanneer een hond, agressief gedrag vertoont, door welke reden dan ook, naar Safe Haven uitlaatservice of in de opvang, mag Safe Haven de overeenkomst met onmiddelijke ingang beëindigen. De eigenaar wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

Safe Haven neemt tijdens de wandeling of in de opvang geen onnodige risico’s jegens de hond.

Safe Haven dient ten allen tijden vers water voor de hond bij zich te hebben.

Safe Haven heeft een EHBO kist in de auto liggen voor mens en dier. 
Safe Haven is bereid honden, die dat nodig hebben, te voorzien van medicatie/kuur of zalf. (op dierenarts voorschrift) 

Safe Haven laat maximaal 2 honden met ieder een gewicht van maximaal 36 kilo uit binnen bebouwde kom. 

Safe Haven laat maximaal 1 hond uit met een gewicht van maximaal 60 kilo uit binnen bebouwde kom. 

Safe Haven laat honden met een gewicht boven de 60 kilo enkel uit in het 'buiten gebied.' (prikkelarm gebied) 

Safe Haven neemt in de opvang alleen huishonden op. Geen kennelhonden/buitenhonden. 

Safe Haven neemt in de opvang geen honden aan die, om wat voor reden dan ook, agressie vertonen naar volwassenen of kinderen. 
Safe Haven neemt in de opvang geen honden aan met een gewicht van 40 kilo of meer. De zgn. Giant Breeds. O.a. Alaska Malamute, Akita, Amerikaanse Bulldog, Berner Sennenhond, Boerboel, Borzoi, Bullmastiff, Doberman Pinscher, Leonberger, Rottweiler etc. 

Weersomstandigheden

Bij hitte, afhankelijk van het ras/type hond, houdt Safe Haven de wandeling zo kort mogelijk. De wandeling vindt dan bij voorkeur plaats in bebost gebied of op eigen terrein (v. Safe Haven) En niet op asfalt. 
Bij extreme koud, afhankelijk van het ras/type hond kort Safe Haven de wandeling in. Dit in overleg met de eigenaar. 
Safe Haven draagt bij hitte, zorg voor extra vers water, tijdens en na de wandeling. 
Safe Haven draagt zorg voor gewassen pootjes bij vrieskou. (na te hebben gewandeld op, met zout bestrooid, gebied.) 
Safe Haven draagt zorg voor een droge hond bij regenachtige omstandigheden. Aan de eigenaar zelf is om te bepalen hoe dat gebeurd. (Handdoek/hondenbadjas/blaas-droogmachine)

 

 Betalingen
Betalingen aan Safe Haven mogen contant en gepast voor de wandeling of;
Betalingen aan Safe Haven dienen binnen 14 dagen na factuurdatum binnen te zijn op rekening nummer tnv A. G. van Belzen - Marteijn SAFE HAVEN op rekeningnummer NL77 RABO 0327 0859 67.
Safe Haven verstuurd de factuur digitaal, (email) tussen de 1ste en de 10de, van de vorige maand aan vaste klanten. 
Safe Haven verstuurd de factuur digitaal, (email) 3 weken voorafgaand aan opvang, wanneer dit een eenmalig verblijf betreft. Betaling dient binnen te zijn binnen 14 dagen, 1 week voor de opvang. 
De klant dient vooraf alle gegevens naam adres e.d. te hebben gemaild of genoteerd op papier te hebben.
De klant mag geen gegevens achterhouden of onjuiste gegevens opgeven.
Wet AVG: 
Gegevens van klanten worden nooit aan derden verstrekt. 
Gegevens van klanten worden zorgvuldig bewaard.
De klant heeft ten alle tijd het recht om het gesloten (sleutel) contract ongedaan te maken.
De klant heeft ten alle tijd het recht op inzage van het contract. 
Contracten worden altijd in tweevoud gemaakt, een voor de klant en een voor Safe Haven.
Gegevens via de mail worden zorgvuldig bewaard en zo nodig verwijderd. 
Safe Haven gaat ten alle tijde zorgvuldig om met de contracten , sleutels en gegevens van klanten. 
Na beëindiging van diensten tussen klant en Safe Haven worden gegevens zorgvuldig vernietigd. 
Klanten die voor het intreden van de nieuwe privacy wet een contract gesloten hebben gaan bij het intreden van deze wet automatisch akkoord met de geldende voorwaarden van deze wet. 

Overige
Foto's en informatie zijn auteursrechtelijk beschermd en alleen voor het gebruik van Safe Haven. Voor derden moet er toestemming aan Safe Haven gevraagd worden. 
Bijgewerkt op maandag 21 januari 2019.